Interfererende medicijnen

 

Op de volgende tabel kan men zien wat de invloed van bepaalde medicijnen op de INR is. De tabel komt uit een medisch artikel en is in het Engels. Eerst een korte uitleg over hoe de tabel te lezen is.

In de tabel is aangegeven wat het effect van bepaalde "medicijnen", maar ook alcohol, voeding en tabak, op de INR tijdens een antistollingsbehandeling. De medicijnen zijn gerangschikt volgens de categorie waar ze onder vallen (antibiotic=antibiotica, cardiac=medicijnen voor het hart, anti-inflammatory=ontstekingsremmers, CNS=neurologische medicijnen of medicijnen die daar hun effect hebben zoals alcohol, GI=medicijnen voor het maagdarmstelsel, en miscellaneous=varia).

Dan wordt er een onderscheid gemaakt tussen de medicijnen die de INR verhogen (potentiation), verlagen (inhibition) en geen effect hebben (no effect).

Verder wordt aangegeven hoeveel bewijsmateriaal er is voor het effect van het betreffende medicijn en hoe zeker we er van zijn. Dit wordt aangegegeven met de verschillende levels: level I= heel waarschijnlijk, level II= waarschijnlijk, level III= mogelijk en level IV= twijfelachtig. De duidelijkste invloed wordt dus gezien bij de level I medicijnen. Deze rangschikking is gebaseerd op het aantal studies dat er hierover bestaan en hoe duidelijk de resultaten waren.

Als heel duidelijke potentierende middelen (waarbij de INR stijgt) zijn er bijvoorbeeld de antibiotica cotrimoxazol en erythromycin. Hiervoor zijn er genoeg sterke aanwijzingen dus dit is een level I waarschijnlijkheid. Voor tabak (geen effect, level IV) zijn er weinig studies en is de conclusie dus twijfelachtig.

 

 

Interfererende medicijnen