Wat te doen bij het vergeten in te nemen van de coumarines?

 

wat-te-doen-2

Er zijn drie soorten coumarines op de markt, deze coumarines werken allemaal op dezelfde wijze maar hebben een verschil qua werkingsduur.


Fenprocoumon. (Marcoumar 3mg) heeft een halfwaardetijd van 140 uur tot 160 uur
Warfarine. (Marevan 5 mg) heeft een halfwaardetijd van 20 tot 60 uur
Acenocoumarol. (Sintrom Mitis 1mg, Sintrom 4mg) heeft een halfwaardetijd van 8 tot 11 uur.

Eens u op uw antistollingsbehandeling bent ingesteld, betekent dit dat er een redelijk stabiele dosering bestaat. Dit houdt in dat u een min of meer constant schema van tabletten dient in te nemen waarin over het algemeen door de huisarts zo nu en dan kleine wijzigingen moeten worden aangebracht om uw INR binnen de gewenste streefwaarden te houden. Uw INR schommelt wel wat van dag tot dag en van week tot week maar globaal gezien zit er een bepaalde stabiliteit in. Deze stabiliteit is belangrijk omdat een te hoge INR meer kans op bloedingen geeft, terwijl een te lage INR een hogere kans op trombose geeft.

pillen4

Omdat er in uw dosering en in uw INR een bepaalde stabiliteit zit, is het per ongeluk vergeten van één dosis niet zo erg. De INR zal er wel wat door dalen, maar de stabiliteit zal op termijn opnieuw hersteld worden door het doseringsritme (als dat nauwgezet wordt ingenomen). Bij een dag niet innemen, mag u niet zelf besluiten de vergeten tabletten in te halen. Dit kan de stabiliteit nog verder verstoren. Bovendien kan het nemen van de vergeten tabletten boven op de reguliere dosis leiden tot een sterk verhoogde INR!

 

vit-k-antagonisten

 

Fenprocoumon (Marcoumar®) heeft een hele lange werkingsduur 7 tot 14 dagen. Na een week stoppen, is de helft van het medicijn verdwenen. Dit betekent dat als u per ongeluk een dagje vergeet in te nemen, het resultaat beperkt is. Daags nadien bent u immers nog beschermd door de medicijnen van de afgelopen twee weken. Het verlies van die ene dag zal zich pas met vertraging uiten en de stabiliteit zal door het schema zelf hersteld worden. De volgende dag meer innemen dan gepland om het overslaan ‘goed’ te maken, heeft niet onmiddellijk zin. U hoeft uw INR ook niet vroeger te laten controleren. Natuurlijk moet u de rest van uw tabletten goed innemen.

 

Warfarine (Marevan®) is met zijn werkingsduur van 3 tot 5 dagen korter dan de werkingsduur van Fenprocoumon (Marcoumar®) en langer dan de werkingsduur van Acenocoumarol (Sintrom®). Bij deze medicatie is een dagje vergeten in te nemen vergelijkbaar met die van de Fenprocoumon (Marcoumar®). Het advies is dan ook het zelfde te rageren als bij het vergeten van de Fenprocoumon (Marcoumar®).

 

Acenocoumarol (Sintrom®) heeft een veel kortere werkingsduur. 11 uur na het innemen is de helft van het medicijn reeds verdwenen. Dit betekent dat uw INR na een dagje vergeten wel een stuk lager zal zijn. Toch zal uw doseringsschema op termijn de stabiliteit herstellen. Vervroegde INR-controle is niet noodzakelijk tenzij de medicijnen gedurende een langere periode niet worden ingenomen

streefgebied  

Bij het langer dan 1 dag overslaan van de coumarines, dient de huisarts wel te worden gecontacteerd en zal de dosis waarschijnlijk moeten worden aangepast. Zeker bij Acenocoumarol (Sintrom®) zal de INR snel dalen na enkele dagen niet innemen zodat uw bescherming tegen trombose weinig efficiënt zal zijn. Bij Fenprocoumon (Marcoumar®) loopt dit effect wat achter, de bescherming tegen trombose zal trager afnemen, dit geld ook voor Warfarine (Marevan®).

 

Het is belangrijk dat uw INR binnen de gewenste streefwaarden blijft, zodat uw behandeling efficiënt is zonder dat de kans op bloedingscomplicaties te groot is. Stabiliteit is hierbij van groot belang. Het is dan ook belangrijk de antistollingsmedicijnen goed in te nemen. Een dagje vergeten is spijtig, maar misschien onvermijdelijk. Meerdere dagen vergeten, mag niet gebeuren!