Mechanisme

 

Wanneer een bloedvat beschadigd wordt, zijn het de bloedplaatjes of thrombocyten die verantwoordelijk zijn voor de eerste stelping van de bloeding. Door contact met de beschadigde wand vormen de circulerende bloedplaatjes een zgn. 'plug' om het gat in het bloedvat te dichten. Deze "plug" is slechts een tijdelijk en kwetsbaar geheel dat nadien moet worden verstevigd. Terwijl de thrombocyten aan de vaatwand en aan elkaar gaan kleven vindt er een lokale vasoconstrictie plaats die het bloedverlies nog verder beperkt.

Deze fase van het stollingsproces duurt enkele minuten en wordt beïnvloed door problemen in verband met de thrombocyten, hun aantal, werking en interactie met de vaatwand.

 

In het mechanisme van de primaire hemostase kunnen een aantal fasen worden onderscheiden:

1. Endotheelbeschadiging waardoor er expositie is van collageen en fibronectin die de bloedstolling in gang zetten.
2. Adhesie van de thrombocyten aan het endotheel via de GPIb-IX receptor van de thrombocyt en de von Willebrand Factor en minder sterk via de GPIa. Hierdoor worden de thrombocyten geactiveerd en zullen zij vormveranderingen vertonen.

 

 

image2

 

 

3. Er doen zich vormveranderingen voor thv de membraan van de thrombocyten (flipflop actie) waardoor het oppervlak van de thrombocyten geschikt wordt voor de plasmatische stolling en de GP IIb/IIIa receptor wordt gepresenteerd.

 

 

 

platelets

 Niet geactiveerde thrombocyten (electronenmicroscoop)

activatedplatelets 

Geactiveerde thrombocyten (electronenmicroscoop)

 

 

4. via de GP IIb/IIIa receptor ontstaat er aggregatie tussen de thrombocyten onderling. Fibrinogeen zorgt voor de verbinding tussen de receptoren.
5. uit de granules aanwezig in de thrombocyt worden verschillende stoffen vrijgesteld zoals ADP, Thromboxaan A2, Serotonine, …. (release) die verder zorgen voor aggregatie van de thrombocyten en vasoconstrictie.

 

image3

image4

 

Door de adhesie aan het beschadigde endotheel en de aggregatie van de thrombocyten onderling, wordt de thrombocyten ‘plug’ gevormd die tijdelijk zorgt voor de bloedstelping en waarop nadien door de plasmatische stolling een fibrine netwerk wordt aangelegd ter versteviging.