Stollingstesten

 

De secundaire, plasmatische hemostase wordt gemeten aan de hand van verschillende laboratoriumbepalingen.

 

APTT (Activated Partial Thromboplastin Time)

De APTT is een maat voor het intrinsieke systeem en de common pathway. De normaalwaarden zijn afhankelijk van het gebruikte reagens en liggen globaal tussen 25-35 seconden. Bij deze test wordt een partieel thromboplastine toegevoegd gelijkaardig aan Platelet factor 3.

Een Factor XII deficiëntie kan een APTT verlenging geven die echter geen bloedingsproblemen geeft omdat in de praktijk Factor XII niet tussenkomt in het starten of onderhouden van het intrinsieke stollingssyteem.

Omdat de ‘common pathway’ van de stollingscascade maar 10 seconden duurt, betekent dit dat de APTT vooral gevoelig is voor veranderingen van het intrinsieke systeem (FXI, IX, VIII).

 

 

PT (Prothrombin Time)

De PT is een maat voor het extrinsieke systeem en de common pathway. De normaalwaarden verschillen ook afhankelijk van het reagens en liggen globaal 10-13 seconden. Gezien het extrinsieke systeem start met Factor VII die vitamine K afhankelijk is, is de PT uiterst geschikt voor het volgen van een antistollingsbehandeling met coumarines. Tegenwoordig wordt de PT uitgedrukt als INR (zie bij Anticoagulentia )

 

 

Thrombine Tijd

De Thrombine Tijd geeft informatie over de laatste stap van de stollingscascade, namelijk de omzetting van fibrinogeen tot fibrine. Hij geeft informatie over eventuele kwalitatieve stoornissen aan het fibrinogeen. Bij deze test wordt Thrombine (Factor IIa) aan het plasma toegevoegd. Thrombine is een zeer krachtig enzym dat alle andere invloeden overweldigt. Als de Thrombine Tijd met verdund Thrombine gedaan wordt, is hij ideaal om de aanwezigheid van heparine in het bloed op te sporen.

 

 

Overzicht

De combinatie van beide testen (APTT en PT) bestrijkt in principe de ganse plasmatische stolling kan reeds een duidelijk beeld geven van bepaalde stollingsstoornissen.

Dit zijn de meest gangbare testen van de secundaire hemostase. Er zijn er nog ontelbare anderen die bijkomende informatie kunnen leveren.

 

image9.gif (5582 bytes)

 

 

 

 

Afwijking APTT PT Thrombine Tijd
Intrinsieke stollingsfactor
afwijking (XII, XI, IX, VIII)
Verlengd Normaal Normaal
Extrinsieke stollingsfactor
afwijking (VII)
Normaal Verlengd Normaal
Common pathway
afwijking (X, V, II, I)
Verlengd Verlengd Meestal normaal
Fibrinogeen
afwijking (I)
Normaal tenzij uitgesproken defect Normaal tenzij uitgesproken defect verlengd