Advies betreffende elastische kousen

 

Wat wordt er nu aangeraden over het dragen van elastische kousen? Dit aspect van de behandeling van diep veneuze trombose van het been is enigszins op de achtergrond geraakt en wordt vaak vergeten, zeker nu de behandeling meer en meer thuis gebeurt. Het gebruik van de elastische kousen (compressiekousen) dient dus om de mogelijkheid van een posttrombotisch syndroom te verminderen. Het is dus aangeraden bij alle vormen van diep veneuze trombose van het been en zeker bij deze waarbij er een belangrijke omvang is van de trombose of waarbij het redelijk lang geduurd heeft voor een antistollingsbehandeling werd gestart. De kleinste kans op een posttrombotisch been is bij een beperkte trombose die snel behandeld werd en waarbij de symptomen beperkt waren of zeer snel verdwenen na het instellen van de antistollingsbehandeling.

Het is belangrijk dat dergelijke elastische kousen goed (professioneel) worden aangemeten. Zij moeten namelijk een bepaalde druk geven. Te weinig druk (compressie) en de werking is niet efficient, te veel druk en  bloedvaten kunnen worden afgesnoerd. De elastische kousen mogen niet slobberen, maar ook niet knellen. Wanneer de kousen worden aangemeten kan het zijn dat het been nog opgezet is na de recente trombose. Het kan dus zijn dat het been nadien dunner wordt en de kousen dus niet langer efficient zijn. Ze zullen dan opnieuw aangemeten moeten worden. Hetzelfde geldt bij sterke gewichtstoename of vermagering.

 elastische kousen

Hoelang moeten dergelijke kousen gedragen worden? Op de figuur is te zien dat zelfs 4 jaar na de trombose een posttrombotisch syndroom kan ontstaan. Pragmatisch kan men stellen dat de kousen gemiddeld 2 jaar moeten worden gedragen, maar natuurlijk langer bij de mensen die reeds symptomen van een posttrombotisch syndroom hebben (zware benen, opgezette bloedvaten, opzetting van het been). Deze patienten zullen ze moeten blijven dragen.

 

 

pts Op deze grafiek kan men zien hoe in de jaren na de oorspronkelijke trombose meer gevallen een post-trombostisch syndroom (PTS) ontwikkelen. De getallen zijn aangegeven voor alle gevallen van post-trombotisch syndroom (All PTS) en de ernstige gevallen van post-trombotisch syndroom (Severe PTS).

 

 

De kousen dienen niet te worden gedragen tijdens het slapen omdat dan de druk op de aders veel lager is omdat bij het liggen geen zwaartekracht dient te worden overwonnen. Bij lang staan is het dan weer heel belangrijk om ze te dragen. De druk is dan het hoogst.